Keywords used to search GenBank 107 (downloaded from ASN1 database 10/7/98) and Swiss-Prot 36 for EpoDB entries

Results of the search

Current total number of EpoDB entries from GenBank: 4649 (an increase
of 934)
Current total number of EpoDB entries from Swiss-Prot: 1542 (an
increase of 210)
Current total ref: 206 (an increase of 22)

Keywords Used

erythroi              hexokinase
erythrop              glucosephosphate isomerase
erythroleukemia (not v)		  phosphofructokinase
                  fructose-6-phosphate 2-kinase
globin               aldolase
                  triosephosphate isomerase
spectrin              diphosphoglycerate mutase
ankyrin              diphosphoglycerate phosphatase
protein 4.             phosphoglycerate kinase
actin               enolase 
glycophorin            lactate dehydrogenase
band 3               NADPH diaphorase
adducin              glucose-6-phosphate dehydrogenase
CHiP 28              phosphoribose isomerase
calmodulin             ribulose-phosphate 4-epimerase
                  transaldolase
transferrin            transketolase
ferritin              superoxide dismutase
IRE-BP               catalase
                  6-phosphogluconate dehydrogenase
TATA-binding            6-phosphogluconolactonase
SCL                glutathione peroxidase
EKLF                glutathione reductase 
BKLF				  adenine phosphoribosyl transferase
CCAAT               hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase
NF-E2               adenylate kinase
GATA-               ATPase
nrf                GTPase
Sp1                ITPase
YY1                pyrimidine 5'-nucleotidase
raf                glyceraldehyde phosphate dehydrogenase
STAT                glutathione synthetase|glutathione-s-tranferase
c-myc               glutamyl cysteine synthetase
max                adenosine deaminase
c-fos               cholinesterase
c-myb               prolidase
c-jun               purine nucleoside phosphorylase
Hox (not 1J|1H|1I|3E)       thymidine nucleotidase
                  pyridoxal kinase
CD33                galactokinase
CD34                galactose-1-phosphate uridyl transferase
CD36                15-lipoxygenase
Rh                 aminolevulinic acid
Kell                porphyrinogen
Duffy               ferrochelatase
Kidd                fucosyltransferase
                  acetylgalactosaminyltransferase
c-kit               galactosyltransferase
IL-3                ribonucleotide reductase
GM-CSF               thymidylate synthetase
                  methyltransferase
                  pyruvate kinase